Afrikanischer

Übersetzungen
Afrikanischer WaldelefantAfrican forest elephant [Loxodonta africana cyclotis]
Afrikanischer ElefantAfrican (bush) elephant [Loxodonta africana]
Afrikanischer EselAfrican wild ass [Equus asinus / africanus]