Ackersalat

(weiter geleitet durch Ackersalats)

Ạcker·sa·lat

 <Ackersalats (Ackersalates), Ackersalate> der Ackersalat SUBST Feldsalat
Thesaurus

Ackersalat:

Nüsslisalat (schweiz.)Feldsalat, Gewöhnlicher Feldsalat, Vogerlsalat (österr.),