Abschrift

Ạb·schrift

 <Abschrift, Abschriften> die Abschrift SUBST amtsspr.: Kopie eine Abschrift des Vertrags/des Zeugnisses anfertigen

Ạb•schrift

die ≈ Kopie ↔ Original: eine beglaubigte Abschrift eines Zeugnisses einreichen

Abschrift

(ˈapʃrɪft)
substantiv weiblich
Abschrift , Abschriften
offiziell Zeugnisse bitte in beglaubigter Abschrift, nicht im Original beilegen.
Thesaurus
Übersetzungen

Abschrift

kopya, suret, transkripsiyon, belge

Abschrift

másolat

Abschrift

přepis

Abschrift

afskrift

Abschrift

puhtaaksi kirjoitettu asiakirja

Abschrift

transkript

Abschrift

写し

Abschrift

사본

Abschrift

kopi

Abschrift

kopia

Abschrift

копия

Abschrift

avskrift

Abschrift

ใบรับรองผลการศึกษา

Abschrift

bản chép lại

Abschrift

抄本

Abschrift

Копие

Ạb|schrift

fcopy