Ärar

Ärar

 <Ärars, Ärare> der Ärar SUBST österr. Staatseigentum