intramuskulär

(weiter geleitet durch intramuskulärer)

ịn·tra·mus·ku·lär

Adj. ịn·tra·mus·ku·lär
med.: in den Muskel hinein