erzkonservativ

ẹrz·kon·ser·va·tiv

Adj. ẹrz·kon·ser·va·tiv
(abwert.) sehr konservativ
Übersetzungen

erzkonservativ

ultra conservative