alveolar

(weiter geleitet durch alveolares)
Übersetzungen

alveolar

alveolare

alveolar

alweolarny, dziąsłowy, przedniojęzykowo-dziąsłowy

Al|ve|o|lar

m <-s, -e> (Phon) → alveolar (sound)