achtmonatig

ạcht·mo·na·tig

Adv. ạcht·mo·na·tig
acht Monate alt oder acht Monate dauernd