Meer-

Übersetzungen

Meer-

:
Meer|aal
m (Zool) → conger (eel)
Meer|äsche
f (Zool) → grey (Brit) → or gray (US) → mullet
Meer|bu|sen
mgulf, bay; Bottnischer Meer-Gulf of Bothnia
Meer|en|ge
fstraits pl, → strait

Meer-

:
Meer|gott
m (Myth) → sea god
Meer|göt|tin
meer|grün
adjsea-green
Meer|jung|fer
f, Meer|jung|frau
fmermaid
Meer|kat|ze
Meer|ret|tich
Meer|salz
ntsea salt
Meer|schaum
m (Miner) → meerschaum
Meer|schaum|pfei|fe
fmeerschaum (pipe)
Meer|schwein|chen
ntguinea pig, cavy (spec)
meer|um|schlun|gen
adj (poet)seagirt (poet), → seabound
Meer|un|ge|heu|er
meer|wärts
advseawards