Kulturepoche

Kul·tur·epo·che

 <Kulturepoche, Kulturepochen> die Kulturepoche SUBST Epoche einer bestimmten Kultur 1