Kilovolt

Ki·lo·volt

 das <Kilovolts> (kein Plur.) Maßeinheit: 1000 Volt