Keepsmiling

Keep·smi·ling

 das [ˈki:pˈsmailɪŋ] <Keepsmilings> (kein Plur.) optimistische Lebenseinstellung
Übersetzungen

Keep|smi|ling

?
nt <-(s)>, no plfixed smile