Jour fixe

Jour fixe

 der [ʒu:ɐ̯ˈfɪks] <Jour fixes,, Jour fixes> (geh) ein fester Zeitpunkt, zu dem bestimmte Personen sich regelmäßig treffen
Thesaurus

Jour Fixe:

regelmäßiges Treffenwiederkehrendes Meeting,
Übersetzungen

Jour fixe

m <-s -, -s -> → regular meeting