Blödian

(weiter geleitet durch Blödians)

Blö·di·an

 der <Blödians, Blödiane> (umg. abwert. ≈ Dummkopf) jmd., der blöd ist, blöder Kerl

Blö•di•an

der; -s, -e; gespr pej ≈ Blödmann
Übersetzungen

Blö|di|an

m <-(e)s, -e> (inf)idiot