Bachelor

Übersetzungen

Bachelor

BSc
Bachelor of Music Education [Bakkalaureus der Musikerziehung]Bachelor of Music Education <BME>
Bachelor of Science <B.Sc.>Bachelor of Science <B.S., BSc>
Bachelor of Arts <B.A.>Bachelor of Arts <BA>