BNF

BNFBackus-Naur-Form
BNFBelaruski Narodny Front