Apotheose

(weiter geleitet durch Apotheosen)

Apo·theo·se

 die <Apotheose, Apotheosen> (geh.) Vergöttlichung
Thesaurus
Übersetzungen

Apotheose

apothéose

Apotheose

apoteose, apateose

Apotheose

apotheosis

Apotheose

apoteozo

Apotheose

apoteosis

Apotheose

apoteoosi, jumalaksi, korotus

Apotheose

apoteoza

Apo|the|o|se

f <-, -n> → apotheosis