Ärar

Ärar

 der <Ärars, Ärare> (österr.) Staatseigentum